Biznesmeni to zazwyczaj, często na pozór, ludzie sukcesu. Często zmuszeni zakładać maski „sukcesu”, choć prawda nie zawsze jest tak różowo. Często pod tymi powierzchownymi gestami kryją się większe lub mniejsze problemy, także takie, w których może pomóc psycholog.

Wiele osób, nawet z najbliższego otoczenia ludzi biznesu, nie zdaje sobie sprawy z tego, pod jaką presją, w jakim stresie pracują biznesmeni oraz menedżerowie oraz jak silnych lęków doświadczają w związku ze swoją pracą. Psychoterapia dla biznesmenów to często skuteczna deska ratunku i trampolina dzięki której – po osiągnięciu równowagi psychicznej – mogą oni z większą satysfakcją i skutecznością dążyć do kolejnych sukcesów w biznesie.

Ludzie biznesu narażeni są przede wszystkim na silny stres związany z odpowiedzialnością wobec nie tylko swojej osoby, ale także wobec innych ludzi – współpracowników, pracowników, kontrahentów czy klientów. Jeszcze silniej działać może stres, który związany jest z podejmowanym w ramach prowadzonego biznesu ryzykiem finansowym, z którym wiąże się ryzyko i możliwe negatywne konsekwencje jakie ciąży zazwyczaj na podejmowanym ryzyku. Jest nim także strach przed utratą wszystkiego na co biznesmeni pracowali wiele lat – pieniędzy, prestiżu, pozycji.

Konsekwencją narastającego stresu oraz dużej ilości czasu, które biznesmeni wykorzystują na pracę,  może prowadzić do unikania relacji z innymi lub unikanie konfrontacji z innymi ludźmi, nawet bliskimi,co  w konsekwencji prowadzi do samotności,

Konsekwencją stresu związanego z prowadzeniem biznesu może być pogorszenie stosunków z najbliższymi, także z parterem i rodziną, chroniczne zmęczenie oraz narastające problemy zdrowotne. Prowadzić one mogą także do ataków lęku, oraz przejawiać się pojawieniem się depresji.

Pojawienie się tego rodzaju problemów to sygnał, że coś w życiu jest nie tak i może to być dobry czas na skorzystanie z pomocy profesjonalnych psychologów. Psychoterapia może faktycznie pomóc w lepszym zrozumieniu problemów i ich fundamentalnej przyczyny. Lepsze zrozumienie przyczyn problemów, jest fundamentem do przeprowadzeniu takich zmian postępowania, które pozwolą wyeliminować przyczyny, a w konsekwencji także skutki popełnianych błędów.